Spread the love

Definíciók
Kiadó: Az a természetes vagy jogi személy, aki online nyilvános kommunikációs szolgáltatásokat tesz közzé.
Az oldal: A Kiadó által kínált összes webhely, internetes oldal és online szolgáltatás.
Felhasználó: Az Oldalt és a szolgáltatásokat használó személy.


1- Az összegyűjtött adatok jellege
A Kiadó az Oldalak használatának részeként az alábbi adatkategóriákat gyűjtheti Felhasználóiról: Laki állapot, személyazonosság, azonosító adatok stb.


2- Személyes adatok közlése harmadik felekkel
Nincs kommunikáció harmadik felekkel
Az Ön adatai nem képezik harmadik féllel való közlés tárgyát. Tájékoztatjuk Önt azonban, hogy törvény, rendelet vagy illetékes szabályozó vagy igazságügyi hatóság határozata alapján nyilvánosságra hozhatók.


3- Előzetes tájékoztatás a személyes adatok harmadik felekkel történő közléséhez egyesülés / átvétel esetén
Előzetes tájékoztatás és leiratkozás lehetősége az egyesülés/akvizíció előtt és után
Abban az esetben, ha egyesülésben, felvásárlásban vagy bármely más vagyonátruházásban részt veszünk, vállaljuk, hogy garantáljuk személyes adatainak bizalmas kezelését, és az átadás előtt tájékoztatjuk Önt, illetve az új titoktartási szabályok hatálya alá tartoznak.


4- Adatok összesítése
Összesítés nem személyes adatokkal
Összesített információkat (az összes Felhasználónkra vagy a Felhasználók meghatározott csoportjaira vagy kategóriáira vonatkozó információkat, amelyeket oly módon kombinálunk, hogy az egyes Felhasználót többé nem lehet azonosítani vagy megemlíteni) és az iparág számára nem személyes információkat közzétehetünk, közzétehetünk és felhasználhatunk. és piacelemzés, demográfiai profilalkotás, promóciós és reklámcélok és egyéb kereskedelmi célok.
Összesítés a Felhasználó közösségi fiókjain elérhető személyes adatokkal
Ha a fiókját egy másik szolgáltatás fiókjához kapcsolja keresztlevélküldés céljából, az adott szolgáltatás közölheti velünk az Ön profiladatait, kapcsolati adatait, valamint minden olyan információt, amelynek közzétételét Ön engedélyezte. Összesíthetjük az összes többi Felhasználónkra, csoportunkra, fiókunkra, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokra vonatkozó információkat.


5- Személyazonossági adatok gyűjtése
Ingyenes konzultáció
Az Oldal megtekintése nem igényel regisztrációt vagy előzetes azonosítást. Megvalósítható anélkül, hogy bármilyen személyes adatot közölne magáról (vezetéknév, keresztnév, cím stb.). Nem rögzítünk semmilyen személyes adatot az Oldal egyszerű megtekintésére.


6- Azonosító adatok gyűjtése
A felhasználói azonosító használata csak a szolgáltatások eléréséhez
Az Ön elektronikus azonosítóit csak a szerződés teljesítéséhez és a szerződés teljesítése során használjuk.


7- Termináladatok gyűjtése
Profilozási adatok és műszaki adatok gyűjtése a szolgáltatás nyújtása céljából
Az Ön készülékének egyes műszaki adatait a Webhely automatikusan gyűjti. Ezen információk közé tartozik különösen az Ön IP-címe, internetszolgáltatója, hardverkonfigurációja, szoftverkonfigurációja, böngésző típusa és nyelve stb. Ezen adatok gyűjtése a szolgáltatások nyújtásához szükséges.
Műszaki adatok gyűjtése reklám, kereskedelmi és statisztikai célokra
Az Ön készülékének műszaki adatait az Oldal automatikusan gyűjti és rögzíti reklámozási, kereskedelmi és statisztikai célokra. Ez az információ segít nekünk személyre szabni és folyamatosan javítani az oldalunkon tapasztalt élményt. Nem gyűjtünk és nem tárolunk semmilyen személyes adatot (vezetéknév, keresztnév, lakcím stb.), amelyek a műszaki adatokhoz esetleg kapcsolódnak. Az összegyűjtött adatok harmadik félnek továbbértékesíthetők.


8- Cookie-k
A sütik eltarthatósága
A CNIL ajánlásainak megfelelően a sütik maximális megőrzési ideje legfeljebb 13 hónap az első befizetést követően a Felhasználó terminálján, csakúgy, mint a Felhasználó ezen cookie-k használatához való hozzájárulásának érvényességi ideje. A sütik élettartama nem hosszabbodik meg minden látogatással. A Felhasználó hozzájárulását ezért ezen időszak végén meg kell újítani.
A cookie-k célja
A cookie-k statisztikai célokra, különösen a Felhasználónak nyújtott szolgáltatások optimalizálására használhatók, kezdve a hozzáférés gyakoriságára vonatkozó információk feldolgozásától, az oldalak személyre szabását, valamint az elvégzett műveleteket és a megtekintett információkat. Tájékoztatjuk Önt, hogy a Kiadó cookie-kat helyezhet el az Ön terminálján. A süti a szolgáltatásban való navigálással kapcsolatos információkat (az Ön által megtekintett oldalak, a konzultáció dátuma és időpontja stb.) rögzíti, amelyeket későbbi látogatásai során olvashatunk.
A Felhasználó joga a sütik visszautasítására, a szolgáltatás leromlásához vezető deaktiválásra
Ön tudomásul veszi, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a Kiadó cookie-kat használhat, és erre felhatalmazza. Ha nem szeretné, hogy cookie-kat használjon eszközén, a legtöbb böngésző lehetővé teszi a cookie-k letiltását a beállításokon keresztül. Tájékoztatjuk azonban, hogy bizonyos szolgáltatások már nem működnek megfelelően.
A cookie-k esetleges társítása személyes adatokkal a szolgáltatás működésének lehetővé tétele érdekében
A Kiadó cookie-k használatával böngészési információkat gyűjthet.


9 – Műszaki adatok megőrzése
A műszaki adatok megőrzési ideje
A műszaki adatokat a fent említett célok eléréséhez feltétlenül szükséges ideig tároljuk.


10- A személyes adatok megőrzésének és anonimizálásának időtartama
Adatmegőrzés a szerződéses jogviszony időtartama alatt
Az 1978. január 6-i 78-17. sz. törvény adatkezelésre, fájlokra és szabadságokra vonatkozó 6-5° cikke értelmében a feldolgozás alá vont személyes adatokat nem tárolják az adatkezelésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig. szerződéskötés vagy a szerződéses jogviszony előre meghatározott időtartama.
Anonimizált adatok megőrzése a szerződéses jogviszonyon túl / a fiók törlése után
A személyes adatokat a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt célok eléréséhez feltétlenül szükséges ideig őrizzük meg. Ezen időszakon túl anonimizálják, és kizárólag statisztikai célokra tárolják őket, és semmiféle kizsákmányolásra nem adnak okot.
Adatok törlése a fiók törlése után
Az adatok törlésére szolgáló eszközöket vezetnek be annak érdekében, hogy a meghatározott vagy kiszabott célok eléréséhez szükséges megőrzési vagy archiválási időszakot követően azok hatékony törlését biztosítsák. Az 1978. január 6-i 78-17. sz., az adatkezelésről, a fájlokról és a szabadságjogokról szóló törvény értelmében Önnek jogában áll adatait törölni, amelyet bármikor gyakorolhat a „Szerkesztőhöz” fordulva.
Az adatok törlése 3 év inaktivitás után
Biztonsági okokból, ha három évig nem hitelesítette magát az Oldalon, e-mailt fog kapni, amely felkéri Önt a mielőbbi csatlakozásra, ellenkező esetben adatai törlésre kerülnek adatbázisainkból.


11- Fiók törlése
Fiók törlése igény szerint
A Felhasználónak lehetősége van bármikor törölni Fiókját a Szerkesztőhöz intézett egyszerű kéréssel VAGY a Fiókbeállítások menüpontban található Fióktörlés menü segítségével, ha van ilyen.
Fiók törlése az Adatvédelmi szabályzat megsértése esetén
Az Adatvédelmi Szabályzat egy vagy több rendelkezésének megsértése esetén, vagy bármely más, itt hivatkozásként beépített dokumentumban foglaltak megsértése esetén a Kiadó fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül és saját belátása szerint megszüntesse vagy korlátozza a szolgáltatások használatát és hozzáférését, fiókját és az összes webhelyet.


12- Jelzések a Kiadó által észlelt biztonsági megsértés esetén
Vállaljuk, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést végrehajtunk annak érdekében, hogy garantáljuk az Ön személyes adataihoz való véletlen, jogosulatlan vagy illegális hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, elvesztés vagy akár megsemmisülés kockázataihoz igazodó biztonsági szintet. Abban az esetben, ha tudomásunkra jut a szervereinken vagy szolgáltatóink által tárolt, Önre vonatkozó személyes adatokhoz való jogellenes hozzáférés, vagy a fent meghatározott kockázatok megvalósulását eredményező jogosulatlan hozzáférés, vállaljuk, hogy:
A lehető leghamarabb értesítse Önt az eseményről;
Vizsgálja meg az incidens okait, és tájékoztassa Önt;
Az ésszerű keretek között tegye meg a szükséges intézkedéseket az eseményből eredő negatív hatások és károk csökkentése érdekében.
Korlátolt felelősség
A fenti pontban meghatározott, a biztonság megsértése esetén történő értesítésre vonatkozó kötelezettségvállalások semmilyen körülmények között nem tekinthetők a hiba vagy a kérdéses esemény bekövetkeztével kapcsolatos felelősség elismerésének.


13- Személyes adatok külföldre továbbítása
Nincs transzfer az Európai Unión kívülre
A Kiadó vállalja, hogy Felhasználói személyes adatait nem továbbítja az Európai Unión kívülre. https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-mondehttps://www.cnil.fr/fr/la-protectiondes-donnees-dans-le-monde


14- Az adatvédelmi szabályzat módosítása
Jelen Titoktartási szabályzat módosítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy az érintettek előzetes tájékoztatása nélkül nem csökkenti lényegesen a titoktartási szintet Vállaljuk, hogy jelen Titoktartási Szabályzat lényeges módosítása esetén tájékoztatja Önt, és nem csökkenti azt adatainak bizalmas kezelését az Ön tájékoztatása és hozzájárulása nélkül.


15- Az alkalmazandó jog és a fellebbezés feltételei
Választottbírósági kikötés
Ön kifejezetten elfogadja, hogy a jelen Titoktartási Szabályzat eredményeként esetlegesen felmerülő viták, különösen annak értelmezése vagy végrehajtása, választottbírósági eljárás tárgyát képezik a közös megegyezéssel kiválasztott választottbírósági platform szabályai szerint. , amelyet Ön be kell tartania. foglalás nélkül.


16- Adathordozhatóság
Adathordozhatóság
A Kiadó vállalja, hogy felajánlja annak lehetőségét, hogy egyszerű kérésre visszakapja az Önre vonatkozó összes adatot. A Felhasználó így garantáltan jobban tudja ellenőrizni adatait, és fenntartja annak lehetőségét, hogy azokat újra felhasználja. Ezeket az adatokat nyílt és könnyen újrafelhasználható formátumban kell megadni.