Jak přežít pád letadla uprostřed džungle?

Spread the love

Předletová příprava a strategie přežití

Tváří v tvář nejistotě letecké dopravy, kde by nás každý let mohl dostat do situace přežití, je příprava zásadním faktorem. Před letem je bezpodmínečně nutné myslet na neočekávané a přijmout správné strategie, které zajistí vaši bezpečnost i bezpečnost vašich spolucestujících. Ať už jde o technickou poruchu, extrémní povětrnostní situace nebo mimořádnou událost, připravenost může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Tento článek vás provede základními kroky přípravy na takovou realitu.

Znalost trasy a orientačních bodů

Před jakýmkoli letem si udělejte čas a informujte se o plánovaném itineráři. Objevte křížené regiony, prostředí a typické klimatické podmínky. Všimněte si důležitých orientačních bodů, jako jsou hory, jezera nebo velká města, které mohou být užitečné v případě dezorientace nebo potřeby nouzového přistání.

Sada pro přežití vhodná na cesty

Je třeba zvážit složení vaší sady pro přežití. Zde jsou věci, které je třeba zvážit:
– Tísňové signály: signalizační zrcátko, píšťalka, dýmovnice.
– Voda a čištění: láhev, tablety na čištění vody.
– Jídlo pro přežití: vysoce kalorické nouzové příděly.
– Přístřešky: lehká plachta, taška na přežití, malý kousek plastu.
– Oheň: odolný zapalovač, voděodolné zápalky, pazourek.
– Nářadí: víceúčelový nůž na přežití, pilka, značkové multifunkční kleště Leatherman.
– Orientace: mapa regionu, kompas, značková kapesní GPS Garmin.
– První pomoc: lékárnička přizpůsobená vašim potřebám.

Zvládnutí základních dovedností přežití

Před naloděním je nezbytné zvládnout určité dovednosti přežití:
– Navigace pomocí mapy a kompasu.
– Vytvoření nouzového přístřešku.
– Techniky čištění vody.
– Zapalování a udržování ohně za všech okolností.
– Vizuální a akustické tísňové signály.
– Základní první pomoc a efektivní použití vaší soupravy.

Pojištění a osobní údaje

Noste důležité informace, jako je krevní skupina, anamnéza a kontakt pro případ nouze. Sjednejte si cestovní pojištění, které kryje extrémní situace a mějte s sebou kopii pojistky.

Komunikace a sledování

Informujte někoho, komu důvěřujete, o svých letových plánech, očekávaném čase odletu a příletu. Noste zařízení pro satelitní komunikaci, jako je napřInReach z Garmin, schopný provozu mimo pokrytí mobilních sítí.
Díky předvídání rizik a důsledné přípravě není přežití v případě letecké nehody již otázkou náhody, ale řady promyšlených akcí a informovaných rozhodnutí. Příprava je klíčem k tomu, abyste byli odpovědným a bezpečným letcem.

Autres Articles de Survie en Relation

Okamžité akce po havárii

Tváří v tvář nemyslitelnému, havárii, ať už letadlem nebo za jiných okolností, je prioritou zajistit jeho přežití a přežití jeho společníků. Tváří v tvář nouzové situaci a potenciální panice je důležité mít na paměti okamžité kroky, které je třeba provést, aby se zvýšily šance dostat se z této nebezpečné situace. Zde je stručný a pragmatický průvodce, jak se orientovat v těchto kritických okamžicích, kdy záleží na každé vteřině.

Hodnocení bezpečnosti

Před provedením jakékoli akce rychle zhodnoťte integritu vašeho prostředí. Pokud jste v letadle nebo vozidle, cítíte palivo? Slyšíte praskavé zvuky, které by mohly naznačovat vznik požáru? Pokud ano, okamžitě evakuujte na bezpečné místo podle následujících kroků:
1. Rozepněte si bezpečnostní pás nebo se vzdálte od jakékoli překážky.
2. Najděte nejbližší a dostupný východ.
3. Ostatní cestující naveďte klidně k východu.

Péče o rány

Dále zkontrolujte, zda nejste vy nebo ostatní ve vašem okolí zraněni. Léčba zranění by měla začít okamžitě, aby se zabránilo komplikacím:
– Zastavte krvácení přímým stlačením na rány.
– Zlomeniny znehybněte pomocí improvizovaných dlah.
– Popáleniny ošetřete ochlazením oblasti a její ochranou, aniž byste okamžitě nanášeli krémy nebo prostředky.
Značková lékárnička Zařízení pro přežití může být za těchto okolností neocenitelný.

Ochrana před živly

Jakmile je zajištěna okamžitá bezpečnost a první pomoc, je nezbytné se chránit před živly. Mohl bys potřebovat:
– Najděte nebo vytvořte úkryt, abyste se chránili před vystavením slunci, větru, dešti nebo sněhu.
– Použijte to, co máte po ruce, abyste se izolovali od studené nebo mokré země.
– Zapalte oheň pro teplo a nouzový signál pomocí zapalovače nebo vodotěsných zápalek značky FireSafe.

Tísňová signalizace

Pro usnadnění záchrany musí být vaše poloha známa. Použijte všechny prostředky, které máte k dispozici, abyste signalizovali svou přítomnost:
– Uspořádejte kusy materiálu ve vysokém kontrastu nebo symboly viditelné ze vzduchu (jako jsou čtverce nebo SOS velkými písmeny).
– Pro vizuální nebo zvukové signály používejte zrcátka, blesky fotoaparátů nebo dokonce píšťalku.
– Je-li k dispozici, může nouzový lokalizační vysílač (ELT) nebo osobní nouzový maják (PLB) vysílat tísňový signál přímo do satelitů.

HYDRATACE a výživa

I v případě nouze je nutné myslet na svou hydrataci a jídelníček:
– Nepijte slanou vodu ani likéry.
– Zachyťte dešťovou vodu nebo rosu pomocí hadříků nebo nádob, pokud jsou k dispozici.
– Rezervujte si energii tím, že se vyhnete jídlu, pokud nemáte pitnou vodu.
– Pokud je to možné, šetřete příděly potravin a konzumujte produkty s dlouhou životností, jako jsou energetické tyčinky značky EnergyMax.

Záchranná příprava

Když uslyšíte nebo uvidíte záchranné týmy, ujistěte se, že vás vidí:
– Mávejte barevným oblečením nebo použijte baterku, abyste upozornili na svou polohu.
– Zůstaňte na co nejviditelnějším místě a zároveň zůstaňte v bezpečí.
– Používejte značkovou píšťalku AlertMaster vydávat pronikavý zvuk, který je slyšet z dálky.

Zůstaňte racionální a klidní

Šok z havárie může otřást těmi nejstoikičtějšími z přeživších. Zaměřte se na praktické úkoly, abyste si zachovali klidný a konstruktivní přístup:
– Zhluboka dýchejte, abyste ovládli paniku.
– Myslete pozitivně a vizualizujte si svou záchranu.
– Udělejte si inventuru všeho, co máte k dispozici a co by vám mohlo pomoci.
Klid a přehled jsou mocní spojenci. Nikdy nezapomeňte, že první nouzovou situací po havárii je dostat se do bezpečí, nahlásit svou polohu a zůstat naživu až do záchrany. Vydržet je zásadní, protože pomoc přijde.

Autres Articles de Survie en Relation

Základní techniky pro přežití v džungli

V srdci zuřivosti džungle může být každé gesto, každá volba rozhodující pro přežití. Příběhy ztracených dobrodruhů a lekce získané od specializovaných instruktorů spřádají nit znalostí, která je nezbytná k tomu, abyste zůstali naživu. Když vás prostředí tlačí na vaše limity, zvládnutí základních dovedností pro přežití v džungli je klíčové.

Najděte a vyčistěte vodu

První nutností je získat pitnou vodu. Dehydratace je ve vlhkém horku džungle rychlým a nemilosrdným nepřítelem.
– Hledejte tekoucí vodu; řeky nebo potoky jsou vaší nejlepší volbou.
– Zachyťte dešťovou vodu nebo rosu pomocí plachty nebo plachty.
– Vyhýbejte se stojaté vodě, která je často plná bakterií a parazitů.
Před konzumací je nezbytné čištění:
– Vařte vodu alespoň jednu minutu.
– Používejte čisticí tablety nebo přenosné vodní filtry, jaké nabízí Katadyn Nebo LifeStraw.

Postavte si přístřešek

Váš přístřešek vás musí chránit před nepřízní počasí a hmyzem a zároveň zajistit dobré větrání.
– Zvolte vyvýšené místo, abyste se vyhnuli záplavám a plazení.
– Na rám použijte pevné větve a na střechu husté listí.
– Upřednostňujte jednoduché konfigurace, jako je přístřešek ve tvaru A nebo listová střecha.

Jíst

Hledání potravy vyžaduje znalosti a opatrnost v tropickém prostředí.
– Zdrojem bílkovin může být hmyz a larvy. Ujistěte se, že vše, co konzumujete, důkladně uvaříte.
– Plody musí být rozpoznatelné; Máte-li pochybnosti, zdržte se.
– Řeky mohou poskytovat ryby; vyrobit kopí nebo základní past.
Pozor na rostliny a houby, džungle je plná toxických exemplářů.

Vytvořte oheň

Oheň je nezbytný pro vaření, udržování tepla a odvádění zvířat.
– Používejte spolehlivé zapalovače, jako jsou ty Bear Grylls Nebo Přízemní.
– Připravte si dobré lože uhlíků s podpalem a pak větší větve.
– Udržujte svůj oheň malý a pod kontrolou.

Orientovat se a pohybovat se

Bez kompasu nebo GPS používejte k orientaci přirozené znaky.
– Slunce vychází na východě a zapadá na západě.
-Mechy a lišejníky mají tendenci růst spíše na severní straně stromů.
– Buďte ostražití před divokými zvířaty a nebezpečnými překážkami.

První pomoc

Je nutné mít u sebe lékárničku a vědět, jak ji používat, je nezbytností.
– Připravte si sadu obsahující obvazy, dezinfekční prostředky a protizánětlivé látky.
– Naučte se rozpoznat a léčit běžná kousnutí a bodnutí.
– Před odjezdem dokončete základní výcvik péče o přežití.

Řídit rizika

Prevence je klíčem k vaší bezpečnosti v džungli.
– Zůstaňte klidní a racionální, abyste se vyhnuli zbytečnému riziku.
– Cestujte nalehko, ale vybavený nezbytností jako mačeta Gerber, pochodeň Petzla nouzová píšťalka.
– Vždy někoho informujte o svých plánech trasy a poskytněte mu komunikační prostředek, jako je satelitní telefon Iridium.
Při dodržování těchto pokynů bude váš výlet do džungle nezapomenutelný ze všech správných důvodů. Znalost základních technik je vaším nejcennějším spojencem v hlubinách tohoto nelítostného prostředí. Zachovejte chladnou hlavu a pamatujte, že vaše mysl je nejostřejší nástroj pro přežití, jaký kdy budete mít.

Autres Articles de Survie en Relation

Plánování záchrany a značení pro záchranáře

Když čelíte neznámé a nepřízni přírody, schopnost signalizovat a připravit se na záchranu jsou životně důležité dovednosti pro dobrodruhy, turisty a každého, kdo se vydá do divočiny. Když nastane kritická situace, vědět, jak sdělit svou pozici záchranným týmům, je stejně důležité jako zvládnout své okamžité přežití. Pochopení a implementace účinných signalizačních metod může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Základy záchranného plánování

Než se vydáte na cestu, každý průzkumník by měl mít jasnou představu o tom, co je nezbytné k zajištění rychlé a efektivní záchrany v případě nouze.
Informujte se před odjezdem: Prevence začíná ještě předtím, než opustíte bezpečí svého domova. Informujte místní úřady, přátele nebo rodinné příslušníky o přesné poloze vašeho cíle a také o plánované trase a předpokládané době vašeho návratu.
Pohotovostní souprava: Připravte si sadu pro přežití obsahující základní nástroje, jako jsou píšťalky, signalizační zrcadla, osobní nouzové majáky (PLB) a obousměrné vysílačky.
Výcvik: Základní znalosti o přežití a technikách první pomoci, stejně jako výcvik v zacházení se signalizačním zařízením, jsou nezbytné pro zvýšení vašich šancí na přežití a záchranu.

Značení pro záchranáře

Značení je prostředkem komunikace se záchranáři. Je proto nezbytné znát několik způsobů, jak efektivně signalizovat svou přítomnost.
Vizuály: Vizuální podněty zahrnují zrcadlo Signal Mirror, které můžete použít k odražení slunečních paprsků zpět do letadla nebo vzdáleného záchranného bodu. Z dálky mohou být viditelné také pochodně, ohně, světelné majáky nebo barevné značení.
Zvuky: Kromě toho lze použít zvukové signály, jako jsou píšťalky, zvonky nebo mlhové houkačky, zejména v prostředích s omezenou viditelností.
Tísňové signály: Standardizované symboly, jako jsou SOS vytvořené kameny nebo kopáním v zemi, vám umožňují signalizovat vaši tíseň. THE PLB a transpondéry polohy obětí laviny (RECCO) jsou moderní technologie, které mohou výrazně urychlit proces pátrání a záchrany.

Lokalizační systémy a signalizační nástroje

Je moudré vybavit se nejnovějšími technologickými nástroji, abyste zvýšili své šance na rychlé nalezení.
GPS a aplikace: Používejte zařízení GPS nebo aplikace pro chytré telefony s funkcemi sdílení polohy. Některé, jako Najít moje Nebo Google mapy, vám umožní sdílet vaši polohu v reálném čase.
PLB a AČR: Osobní tísňový maják (PLB) je satelitní zařízení, které po aktivaci vyšle úřadům nouzový signál. Tagy AČR jsou v tomto smyslu velmi spolehlivé.
Lavina Majáky: Pokud se vydáte do zasněžených oblastí, lavinový transpondér (RECCO Nebo ARVA) je životně důležitá investice.
Je nezbytné znát a praktikovat používání těchto zařízení:

přístrojPoužití
Signální zrcátkoNaučte se správný úhel a procvičte si efektivní odrážení slunečního světla.
PískatVytvořte snadno rozpoznatelný signální kód jako SOS (…—…).
PLB / AČRPřed odjezdem zkontrolujte jejich provoz a výdrž baterie.
GPS aplikaceMějte svůj telefon nabitý a vždy s sebou.

Praktické tipy, které si snadno všimnete

Na závěr uvádíme několik tipů, jak maximalizovat své šance, že budete rychle spatřeni:
– Vyberte si pestrobarevné vybavení, které je v přírodě snadno vidět.
– Vytvořte trojúhelníky s přírodními prvky nebo vaším vybavením, abyste signalizovali volání o pomoc, trojúhelník je univerzálním znakem nouze.
– Využijte terén ve svůj prospěch, signál na vyvýšené ploše bude viditelnější.
– Buďte připraveni udržet své signály po dlouhou dobu; záchrana může někdy trvat.
Předvídání, příprava a správné používání signalizačních nástrojů vám může zachránit život. Nedovolte, aby nepředvídatelnost extrémního dobrodružství ohrozila vaši bezpečnost. Buďte opatrní, připraveni a vždy si uvědomte, jaké prostředky máte k dispozici, abyste v případě naléhavé potřeby uvedli svou polohu. Závisí na tom vaše přežití.

Autres Articles de Survie en Relation


Napsat komentář