De säkraste länderna i händelse av en planetarisk katastrof: analys och bedömning

Spread the love

En studie av de säkraste länderna i händelse av en global katastrof belyser den avgörande betydelsen av nationell och individuell beredskap. Förutom att säkerställa flexibilitet och anpassningsförmåga för att möta det okända, är internationellt samarbete också väsentligt för att stärka den globala motståndskraften mot globala utmaningar.Vi främjar en kultur av beredskap och informationsutbyte för att förbättra vår förmåga att reagera på globala katastrofer. Att förbereda sig för det oväntade innebär att investera i vår gemensamma framtid och vår planets säkerhet.Ytterligare informationskälla:Institutet för ekonomi och fred (IEP) .Autres Articles de Survie en RelationAutres Articles de Survie en RelationAutres Articles de Survie en Relation

Autres Articles de Survie en Relation

Lämna ett svar